Funky groove 3.

Ebben a bejegyzésben egy korábban közzétett, funky kíséretben játszható pergődob-variációkkal foglalkozunk. A kíséretet érdekesebbé, a szokásostól eltérővé tehetjük azzal, ha a pergődobot a basszusszólam valamelyik hangjával együtt szólaltatjuk meg.
Az ütem első felében a pergődobot üthetjük az első negyed negyedik tizenhatodán a basszusszólam második hangjával (1. kottapélda), vagy a második negyed második nyolcadán, a basszusszólam harmadik hangjával együtt (2. kottapélda). Az ütem második felében a pergődobon játszott hang kerülhet a harmadik negyed második nyolcadára, és így a basszusszólam negyedik hangjával együtt szólal meg (3. kottapélda), vagy a negyedik negyed második tizenhatodára is (4. kottapélda).
A fenti variációkat kombinálhatjuk egymással. Az 5. kottapélda egy olyan variációt mutat be, amelyben mindkét pergődobon játszott hang korábban szólal meg, mint az ütem második és negyedik negyede. A 6. kottapéldában a pergődobon játszott hangok később szólalnak meg a megszokottnál, végül a 7. kottapéldában az első pergő egy tizenhatoddal korábban a második pedig egy tizenhatoddal később szólal meg, mint a megszokott “kettő-négy”.
Következő alkalommal további pergődob-variációkkal fogunk foglalkozni, addig is jó dobolást, sok sikert kívánok!

Funky groove 3.