Doboktatás kezdőknek: fill triolákkal 1.

Triolák használatával nem csak kíséreteket játszhatunk, hanem filleket is. Ha két triolát, azaz hat darab hangot játszunk, akkor próbáljuk ki először azt, hogy dobonként két-két hangot játszunk. Először szólaltassuk meg a pergődobot, majd az első tom-tomot, végül pedig a másodikat. Először gyakoroljuk a fillt fél ütem kíséret után, majd úgy, hogy minden második ütemben játsszuk a fillt. Olvasd tovább

Lineáris groove tizenhatodokkal 1.

Tizenhatodok használatával is előállíthatunk lineáris kíséreteket. Az egyik előző bejegyzésben bemutatott kíséretet úgy változtatjuk meg, hogy a tizenhatodok első hangjait csak a lábdobon, illetve a pergődobon szólaltatjuk meg, a jobb kezünkkel viszont nem ütjük meg a lábcintányért. Először gyakoroljunk lassan, hogy ne rontsuk el a játszott hangok sorrendjét. Olvasd tovább

Fillek JBJBB kézrenddel 7.

Az öt hangból álló JBJBB kézrend használatával előállíthatunk olyan filleket is, hogy a kézrend öt hangja után egy tizenhatodot a lábdobon szólaltatunk meg, majd a kézrendet még kétszer játsszuk el. Először próbáljuk meg azt, hogy a jobb kezünkkel a tom-tomokon játszunk, a ballal pedig a pergődobot ütjük, de halkan. A videó egy lehetőséget mutat be a sok közül. Olvasd tovább