Fillek váltott kézzel 8.

Azokat a filleket, amelyekről ebben a bejegyzésben esett szó, alkalmazhatjuk akkor is, amikor lassabb tempóban, az egész ütemet kitöltő, harminckettedekből álló filleket játszunk. Az első két tom-tomon két-két hangot játszunk váltott kézzel, a harmadik tomon három hangot ütünk JBJ kézrenddel, végül pedig a pergődobot szólaltatjuk meg BJB kézrenddel. Így egy tíz hangból álló motívumot kapunk (1. kottapélda). Mivel a fillünk harminckét hangból áll, ezért játsszuk el mind a tíz hangot, majd ezt ismételjük meg kétszer, végül üssünk két hangot az első tom-tomon (2. kottapélda). További variációkat is előállíthatunk. Elkezdhetjük a fillt a második tom-tomon is, így csak nyolc hangot játszunk, majd a tíz hangból álló motívumot játsszuk el kétszer, végül üssünk két-két hangot az első és a második tom-tomon (3. kottapélda). A harmadik tomon is kezdhetjük a fillt (4. kottapélda), vagy úgy, hogy a jobb kezünkkel a harmadik tomot, a ballal pedig a pergődobot szólaltatjuk meg (5. kottapélda), és természetesen kezdhetjük a fillt a pergődobon is (6. kottapélda). Mindegyik esetben ügyeljünk arra, hogy harminckét hangot játsszunk, se többet, se kevesebbet.
Jó dobolást, sok sikert kívánok!
Fillek váltott kézzel 8.