Fillek váltott kézzel 6.

A korábbi bejegyzésekben szereplő  tíz hangból álló motívumot (1. kottapélda) felhasználhatjuk arra is, hogy egy egész ütemet kitöltő,  tizenhatodtriolákból álló filleket állítsunk elő. Összesen huszonnégy hangot kell megszólaltatnunk. Ha a tízütemes motívumot kétszer játsszuk el, akkor még további négy hangot kell megszólaltatnunk. Ha a fillt az első tomon kezdjük játszani, akkor az utolsó két hang a második tomra kerül (2. kottapélda). További variációkat is előállíthatunk. Elkezdhetjük a fillt a második tom-tomon is, ekkor az utolsó két hang a harmadik tomon szólal meg (3. kottapélda). A harmadik tomon is kezdhetjük a fillt (4. kottapélda), vagy úgy, hogy a jobb kezünkkel a harmadik tomot, a ballal pedig a pergődobot szólaltatjuk meg (5. kottapélda), és természetesen kezdhetjük a fillt a pergődobon is (6. kottapélda). Mindegyik esetben ügyeljünk arra, hogy huszonnégy hangot játsszunk, se többet, se kevesebbet.
A következő alkalommal ezt a tíz hangból álló variációt harminckettedekre épülő fillekben fogjuk, alkalmazni, addig is jó dobolást, sok sikert kívánok!

Fillek váltott kézzel 6.

Hozzászólások

Hozzászólás

A hozzászólások le vannak tiltva.