Fillek váltott kézzel 5.

Azokat a filleket, amelyekben négy darab triolát játszunk, alkalmazhatjuk úgy is, hogy lassabb tempójú kíséretekben az ütem második felében négy tizenhatodtriolát szólaltatunk meg.  A dobokat ismét az óramutató járásával megegyező sorrendben szólaltatjuk meg. Az első két tom-tomon két-két hangot játszunk váltott kézzel, a harmadik tomon három hangot ütünk JBJ kézrenddel, végül pedig a pergődobot szólaltatjuk meg BJB kézrenddel. Így egy tíz hangból álló motívumot kapunk (1. kottapélda).
Ha a fillünk egy ütem tizenhatodból áll, akkor játsszuk el mind a tíz hangot, majd kezdjük el újra, de már csak az első hat hangot szólaltassuk meg (2. kottapélda). További variációkat is előállíthatunk. Elkezdhetjük a fillt a második tom-tomon is, így csak nyolc hangot játszunk, majd kezdjük el a motívumot újra, és nyolc hangot szólaltassunk meg belőle (3. kottapélda). A harmadik tomon is kezdhetjük a fillt (4. kottapélda), vagy úgy, hogy a jobb kezünkkel a harmadik tomot, a ballal pedig a pergődobot szólaltatjuk meg (5. kottapélda), és természetesen kezdhetjük a fillt a pergődobon is (6. kottapélda). Mindegyik esetben ügyeljünk arra, hogy tizenhat hangot játsszunk, se többet, se kevesebbet.
A következő alkalommal ezt a tíz hangból álló variációt hosszabb, az egész ütemet kitöltő, tizenhatodtriolákra épülő fillekben fogjuk alkalmazni, addig is jó dobolást, sok sikert kívánok!
Fillek váltott kézzel 5.

Hozzászólások

Hozzászólás

A hozzászólások le vannak tiltva.