Fillek kezdőknek 2.

rz-logo3POP-ROCK FILLEK 2. rész: Egyszerű fillek triolákkal és szünetekkel

Ez alkalommal főleg kezdő dobosok számára szeretnék néhány olyan egyszerű fillt bemutatni, amelyek arra az egyszerű ötletre épülnek, hogy a dobfelszerelés dobjait egymás után, sorrendben szólaltatjuk meg, azaz: pergődob, 1. tom-tom, 2. tom-tom, 3. tom-tom. Amennyiben a dobfelszerelésünk nem három, hanem kettő tom-tomot tartalmaz, akkor változtatnunk kell, a sorrend legyen inkább: pergődob, 1. tom-tom, ismét pergődob, 2. tom-tom.

Kezdjük azzal, hogy mindegyik dobon triolák első és harmadik hangjait ütjük, azaz dobonként két-két hangot játszunk váltott kézzel (1. kottapélda). Ezt és a következő példákat is gyakoroljuk úgy, hogy három ütem tetszőleges shuffle-kíséretet játszunk, majd a negyedik ütemben játsszuk a fillt. Ha már több fillt biztonsággal játszunk, akkor próbáljuk meg azt is, hogy valamilyen egyszerűbb zeneszámban alkalmazzuk a tanultakat, azonban mivel a valóságban az ilyen, egy egész ütemig tartó filleket ritkán játszanak minden negyedik ütemben, ezért szerencsésebb, hogy amikor zenével együtt játszunk, minden nyolcadikv vagy tizenkettedik ütemben ütünk fillt, ahogyan azt a zene megkívánja.

Vajon hogyan tudnánk egyszerűen, az első példát felhasználva, további variációkat előállítani? Hiányos triolák helyett üthetünk pl. egy negyedet a pergődobon, vagy valamelyik tom-tomon, így könnyedén előállíthatunk négy további variációt (2-5. példa). Természetesen nem csak egy darab dobon játszhatunk negyedet a hiányos triolák helyett, hanem pl. kettőn is, azonban én úgy gondolom, hogy azok a variációk, amelyekben két egymást követő dobon ütünk negyedeket, eléggé sután hangzanak, ezért inkább érdemes kerülnünk ezek használatát (6-8. példa).

Úgy is előállíthatunk variációkat, hogy valamelyik dobon az első jobb kézzel játszott hangot elhagyjuk, azonban ha a fillünket szünettel kezdjük, szerintem ismét csak sete-sután hangzik, és aki hallgat bennünket azt gondolhatja, hogy valamit elrontottunk, mert a ritmus folyamatossága megszakad. Ezen a gondon szerintem a legegyszerűbben úgy segíthetünk, hogy amennyiben a pergődobot nem szeretnénk megütni az első hangon, akkor a szünet helyett a lábcintányéron játszunk egy hangot, és ezzel a ritmus folyamatos marad, de a dobokon mégis az szólal meg, amit eredetileg hallani szerettünk volna (9. példa). Számos további fillt előállíthatunk még úgy, hogy nem csak egy, hanem több, vagy akár az összes dobon csak a triola harmadik hangját szólaltatjuk meg(6-18. példa).

Úgy is előállíthatunk variációkat, hogy egy, vagy több dobon mindhárom triolahangot megszólaltatjuk. A 19-22. példában azokat a lehetőségeket vehetjük szemügyre, amelyekben egy darab dobon játszunk triolát. Hogy könnyebben tudjunk közlekedni a szerelésen, és ne legyen a két kezünk egymás útjában, érdemes a triolát JJB kézrenddel játszanunk.  Természetesen üthetünk triolákat kettő, három, vagy akár az összes dobon is (23-33. példa).

Remélem, hasznos, a gyakorlatban is jól alkalmazható lehetőségekre hívtam fel a figyelmet ebben a cikkben, és nagyon fontos, hogy a bemutatott példákon kívül próbáljunk továbbiakat is előállítani, például úgy, hogy három ritmusképletet (negyed, triola, hiányos triola; hiányos triola, triola, triola harmadik hangja) alkalmazunk a fillünkben. Ebben esetleg segítségünkre lehet a „Rock-, blues- és funkritmusok 1.” című dobkotta, valamint az „Alapismeretek nem csak kezdőknek” című doboktató dvd is.

Jó dobolást, sok sikert kívánok!

Fillek kezdőknek 2.